Scientia Kiadó Scientia Kiadó Scientia Kiadó
Despre Editură Catalog editură Regulamente/Documente Peer Review Aplicație CNCS 2020 – Filologie Distribuire/Comercializare Contact
SeriiVolume SapientiaCursuriAtelierManuale Sapientia
Detalii carte

A Föld kozmikus környezete
A táguló világegyetemtől a Földig – csillagászati ízelítő


Titlu: A Föld kozmikus környezete Preţ: 40,00 RON
3.100 HUF
Autor: Poszet Szilárd
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-88-2 (973-1970-88-6)
Data apariţiei: 2015-08-10
Număr pagini: 164
Seria: Jegyzetek
Colecţia ştiinţifică: Természettudomány / Földrajz, geológia

Első olvasatra furcsának tűnhet a címválasztás és az is, hogy egy földrajzos miért merészkedik a Földtől ekkora távolságokra. A válasz egyszerű: a kíváncsiság miatt. Minden általános természetföldrajz előadás bevezető részében arról beszélgetünk, hogy jelenlegi ismereteink szintjén mit tudunk a világegyetemről, a galaxisokról, a Tejútrendszerről, a Naprendszerről. Arról, hogy ezek az ismeretek hogyan gyarapodtak, változtak és fejlődtek az idők folyamán, annak függvényében, hogy az univerzumnak egyre távolabbi tartományait figyelhettük meg térben és időben egyaránt. Mindezt azért, hogy a Földünk helyét valahogy megtalálhassuk benne.

A fejezetekről, melyekbe belesűrítettük mondanivalónkat, sőt az előforduló főbb fogalmakról is köteteket lehetne írni, de jelen könyvnek nem ez volt a célja. Arra törekedtünk, hogy a lehetőségek szerint szélesítsük az olvasók látókörét és felkeltsük az érdeklődést a téma iránt. Természetesen számos nyitott kérdés marad és még több kérdés felmerülhet mindenkiben, és ez talán arra ösztönöz, hogy tovább kutakodjunk a felvetett témakörökben.

Az első fejezetben azzal foglalkozunk részletesebben, hogyan változott a világegyetemről alkotott képünk az idők folyamán. A különböző törzsek eredetmítoszai és világkép-elképzelései fokozatosan változtak és újabb elméletek születtek, míg eljutottunk a napjainkban széles körben elfogadott forró ősrobbanásban keletkezett világegyetem standard modelljéhez, a Big Bang-modellhez. A kérdéskör fejlődése során nagyon sok elmélet született, ahogy egyre több ismeretre tettünk szert, egyre összetettebb tudományos magyarázatokat adtak a világegyetem egészének keletkezésére, fejlődésére, szerkezetére és elrendezésére vonatkozóan. Természetesen a robbanásszerű technikai fejlődés, a 20. század második felétől, nagymértékben hozzájárult az ismereteink bővüléséhez és pontosításához.

A következő fejezetekben a világegyetem különböző alkotóelemeit ismertetjük. Bemutatjuk a csillagok általános jellemzőit, a különböző méretű csillagok eltérő fejlődési menetét és különböző végállapotaikat. A milliárd csillagból álló galaxisokkal és természetesen a Tejútrendszerrel is külön-külön foglalkozunk.

Az utolsó fejezetben kerülünk legközelebb a Földhöz, a Naprendszer általános jellemzése során. Ebben a részben külön boncolgatjuk a központi csillagunk (a Napunk) jellegzetes tulajdonságait, illetve a körülötte keringő égitestek (bolygók, holdak, üstökösök) jellemző vonásait.


Lista de cărţi selectată:

Cursuri
1 Az európai integráció története és elméletei 40,00 RON
3.100 HUF
  szerző: Murádin János Kristóf, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-39-1 (606-9750-39-X),2020
În coş!

2 Transzportfolyamatok és művelettan 50,00 RON
3.900 HUF
  szerző: Szép Alexandru, András Csaba Dezső, Molnos Éva, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-35-3 (606-9750-35-7),2020
În coş!

3 Predarea-învăţarea limbii române ca limbă nematernă : o alternativă a lingvisticii aplicate 45,00 RON
3.500 HUF
  szerző: Erika-Mária Tódor, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-32-2 (606-9750-32-2),2020
În coş!

4 Döntéselmélet közgazdászoknak 25,00 RON
2.000 HUF
  szerző: Salamon Júlia – Makó Zoltán, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-30-8 (606-9750-30-6),2020
În coş!

5 Lineáris algebra és alkalmazásai 22,00 RON
1.700 HUF
  szerző: Kupán Pál, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-27-8 (606-9750-27-6),2019
În coş!

6 Újrakonfigurálható digitális áramkörök tervezési és tesztelési módszerei 30,00 RON
2.400 HUF
  szerző: Brassai Sándor Tihamér, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-20-9 (606-9750-20-9),2019
În coş!

7 Fizikai kémiai laboratóriumi gyakorlatok és számítások 40,00 RON
3.100 HUF
  szerző: Tamás Melinda, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-25-4 (606-9750-25-X),2019
În coş!

8 Tipotudás 42,00 RON
3.300 HUF
  szerző: Ármeán Otília, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-07-0 (606-9750-07-1),2018
În coş!

9 An Introduction to Lexical Semantics for Students of Translation Studies 43,00 RON
3.400 HUF
  szerző: Nagy Imola Katalin, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-03-2 (606-9750-03-9),2017
În coş!

10 An introduction to the study of pragmatics 25,00 RON
2.000 HUF
  szerző: Nagy Imola Katalin, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-93-6 (973-1970-93-2),2015
În coş!

  Mai departe >>

Acta Universitatis Sapientiae

© Toate drepturile rezervate Editura Scientia