Scientia Kiadó Scientia Kiadó Scientia Kiadó
Despre Editură Catalog editură Regulamente/Documente Peer Review Aplicație CNCS 2020 – Filologie Distribuire/Comercializare Contact
SeriiVolume SapientiaCursuriAtelierManuale Sapientia
Detalii carte

An introduction to the study of pragmatics

Titlu: An introduction to the study of pragmatics 25,00 RON
2.000 HUF
Autor: Nagy Imola Katalin
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-93-6 (973-1970-93-2)
Data apariţiei: 2015-11-05
Număr pagini: 136
Seria: Jegyzetek
Colecţia ştiinţifică: Bölcsészettudomány / Nyelvészet

A Bevezetés a pragmatikába című jegyzetünk megírásának célja az volt, hogy rávilágítsunk a pragmatika helyére és szerepére a nyelvészet tágabb kérdéskörében. Szeretnénk érthetővé és elérhetővé tenni olyan kérdéseket és fogalmakat, mint a beszédaktus-elmélet, a beszédaktusok szerkezete és tipológiája Austin és Searle olvasatában, az illokúciók különböző vetületei, előfeltételezések, deiktikus nyelvi elemek, implikatúrák és Grice implikatúraelmélete, a beszédaktusok társadalmi beágyazódása és dimenziói, az udvariasság elmélete, valamint az udvarias közlésmód és indirekt beszédaktusok viszonya, és nem utolsósorban a kontextus meghatározó szerepe a nyelvi árnyalatok és értelmek kifejezésében. Könyvünkben külön fejezetben tárgyaljuk a pragmatika szerepét a fordítástudományban. A legfontosabb pragmatikai fogalmakon kívül a tudományág legújabb vetületeit is szeretnénk diákjaink elé tárni. Célunk az, hogy megértessük a nyelvhasználat és az emberi lét más vetületei közt létező nagyon árnyalt kapcsolatrendszert, hogy rávilágítsunk arra, hogy a (nyelvi és társadalmi) kontextus milyen módon alkotja és csiszolja az értelmeket, valamint hogyan határozza meg a kommunikációs aktusban részt vevők szerepeinek az alakulását. Nem utolsósorban, könyvünk megírása által azt szeretnénk elérni, hogy a pragmatikát tanuló hallgatók megértsék és tudatosítsák azt az összetett kapcsolatrendszert, amely a (nyelv)tudás és a tapasztalat, azaz a nyelv használata között létezik.


Lista de cărţi selectată:

Cursuri
1 Excel közgazdász- és mérnökjelölteknek 46,00 RON
3.600 HUF
  szerző: Filep Levente, Garda-Mátyás Edit, Oláh-Gál Róbert, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-53-7 (606-9750-53-5),2021
În coş!

2 Számítógéppel támogatott oktatás

Digital
  szerző: Harangus Katalin, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-52-0 (606-9750-52-7),2021
Vizualizare

3 Általános mikrobiológia 50,00 RON
3.900 HUF
  szerző: György Éva, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-48-3 (606-9750-48-9),2021
În coş!

4 Marketing-, menedzsment- és pénzügyi esettanulmányok az agrár-, erdő- és élelmiszer-gazdaságtan területéről

Digital
  szerző: Bíró Bíborka Eszter, Bíró Boróka Júlia, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-46-9 (606-9750-46-2),2021
Vizualizare

5 Bevezetés a tolmácsolás elméletébe 60,00 RON
4.700 HUF
  szerző: Fazakas Noémi–Sárosi-Márdirosz Krisztina., Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-42-1 (606-9750-42-X),2021
În coş!

6 Geoinformatikai segédanyag alapszintű elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításához ArcGIS szoftverkörnyezetben 40,00 RON
3.100 HUF
  szerző: Poszet Szilárd–Imecs Zoltán, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-43-8 (606-9750-43-8),2021
În coş!

7 Élelmiszer-mikrobiológia laboratóriumi gyakorlatok 30,00 RON
2.400 HUF
  szerző: György Éva, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-38-4 (606-9750-38-1),2020
În coş!

8 Az európai integráció története és elméletei 40,00 RON
3.100 HUF
  szerző: Murádin János Kristóf, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-39-1 (606-9750-39-X),2020
În coş!

9 Transzportfolyamatok és művelettan 50,00 RON
3.900 HUF
  szerző: Szép Alexandru, András Csaba Dezső, Molnos Éva, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-35-3 (606-9750-35-7),2020
În coş!

10 Predarea-învăţarea limbii române ca limbă nematernă : o alternativă a lingvisticii aplicate 45,00 RON
3.500 HUF
  szerző: Erika-Mária Tódor, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-32-2 (606-9750-32-2),2020
Lipsa stoc

  Mai departe >>

Acta Universitatis Sapientiae

© Toate drepturile rezervate Editura Scientia