Scientia Kiadó Scientia Kiadó Scientia Kiadó
Despre Editură Catalog editură Regulamente/Documente Peer Review Aplicație CNCS 2020 – Filologie Distribuire/Comercializare Contact
SeriiVolume SapientiaCursuriAtelierManuale Sapientia
Detalii carte

A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában

Titlu: A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában 30,00 RON
2.400 HUF
Autor: Bálint János
Editura: Scientia Kiadó, Kolozsvár
ISBN: 978-973-1970-92-9 (973-1970-92-4)
Data apariţiei: 2015-10-10
Număr pagini: 128
Seria: Sapientia könyvek
Colecţia ştiinţifică: Természettudomány / Környezettudomány

2008 és 2010 között három ellenálló (‘Balashi’, ‘Bloktor’, ‘Riana’) és három fogékony fejeskáposzta-fajta (‘Green Gem’, ‘Hurricane’, ‘Quisor’) dohánytripsszel szembeni antixenotikus rezisztenciáját vizsgáltuk meg. Az értékelések során a következő paramétereket vizsgáltuk: a betelepült dohánytripsz imágók száma, a dohánytripsz kártétel mértéke, a fajták külső és fejet alkotó leveleinek a reflexiós spektruma UV-A és látható tartományban, a fajták epidermiszének vastagsága, valamint a káposztafejek tömege. A méréseket kezeletlen és agyagásványokkal kezelt (Surround® WP és Kolloidizált Mikromeliorit®) növényeken végeztük a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal Tordasi Növényfajta Kísérleti Állomásán. A fajták antixenotikus rezisztenciájának mérésére nem az imágók abszolút egyedszámát használtuk, hanem a relatív előfordulást, mivel ez jobban kifejezi a rezisztencia relativitását, valamint jobban kiküszöböli az évjárathatást. A felmérések igazolták, hogy mindhárom kísérleti évben, a fajták között szignifikáns eltérés volt a betelepült imágók relatív abundanciáját tekintve. Az agyagásványokkal történő kezelés nem mutat egységes képet, és vélhetően nem befolyásolja dohánytripsz imágók berepülésének intenzitását. A legnagyobb kártétel a Hurricane és a Green Gem fajtákon alakult ki. A káposztafejben a fejesedés kezdetén és közepén talált imágók száma és a betakarítás idejére kialakult kártétel mértéke között jelentős pozitív korreláció volt kimutatható. A fejes káposzta esetében az agyagásványokkal történő kezelések nincsenek hatással a dohánytripsz kártételére. Összehasonlítva a vizsgálati éveket elmondható, hogy 2008-ban mind a fejesedés közepén, mind pedig a betakarításkor elvégzett vizsgálatok során a Surround® WP-vel történő kezelésnél mutatható ki a legnagyobb reflexiós intenzitás a fejet alkotó, és a külső leveleken egyaránt. Ennél valamivel kisebb volt a Kolloidizált Mikromeliorit®-al kezelt levelek reflexiója. A kezeletlen levelek reflexiós intenzitása volt a legkisebb mind a hat vizsgált fajta esetében. Hasonló volt a helyzet 2009-ben a fejesedés kezdetén a Surround® WP-vel történő kezelés esetén is. Mivel a kezelések hatására nem tapasztaltunk lényegi eltérést úgy a fajtán kialakult kártétel, mint a betelepült imágók relatív előfordulása között kijelenthetjük, hogy a fejes káposzta esetén a visszaverődő fény nem meghatározó jelentőségű a dohánytripsz gazdanövény-választásában. Nem találtunk ok-okozati összefüggést a fejes káposzta reflexiós intenzitása és a kártevő betelepedése között. Ugyanakkor eredményeinkkel nem cáfoltuk meg a nagyobb reflexió riasztó hatását, mivel a növények egyéb tulajdonságai is szerepet játszhattak a betelepedés mértékében. Az a feltételezésünket, hogy az epidermisz vastagsága szerepet játszik a fejes káposzta dohánytripsszel szembeni rezisztenciájában, jelen vizsgálat során nem sikerült igazolni. Az eredményeink alapján pontosabb képet kaptunk a fogékony és az ellenálló fejeskáposzta-fajták dohánytripsz elleni rezisztenciája és a tripszek betelepülése, valamint kártétele közötti kapcsolatról. Ezzel együtt vélhetően még számos, jelen munkában nem vizsgált fajtatulajdonság, illetve a dohánytripsz szaporodásbiológai sajátosságának jobb megismerése további fordulatot hozhat a fejes káposzta és dohánytripsz kapcsolatának teljes körű tisztázásában, a rezisztencia nemesítés irányának kijelölésében.


Lista de cărţi selectată:

Volume Sapientia
11 Studiu de geomorfologie aplicată în zona urbană Cluj-Napoca 35,00 RON
2.700 HUF
  szerző: Poszet Szilárd Lehel, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-606-9750-04-9 (606-9750-04-7),2017
În coş!

12 On Aspectualizers in English. A Corpus-Based Approach 33,00 RON
2.600 HUF
  szerző: Nagy Tünde, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-97-4 (973-1970-97-5),2016
În coş!

13 Báró altorjai Apor Károly (1815–1885) életének és munkásságának vázlatos bemutatása 27,00 RON
2.100 HUF
  szerző: Oláh-Gál Róbert, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-99-8 (973-1970-99-1),2016
În coş!

14 Imagológiai olvasókönyv 40,00 RON
3.100 HUF
  szerző: Tapodi Zsuzsa (szerk.), Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-96-7 (973-1970-96-7),2016
În coş!

15 A román nyugdíjrendszer fejlesztésének irányvonalai a jogharmonizáció tükrében 45,00 RON
3.500 HUF
  szerző: Vallasek Magdolna Márta, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-94-3 (973-1970-94-0),2016
În coş!

16 A fejes káposzta fajtatulajdonságainak szerepe a dohánytripsszel szembeni rezisztenciában 30,00 RON
2.400 HUF
  szerző: Bálint János, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-92-9 (973-1970-92-4),2015
În coş!

17 Interferenţe culturale româno-maghiare 55,00 RON
4.300 HUF
  szerző: Nagy Imola Katalin, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-89-9 (973-1970-89-4),2015
În coş!

18 Imagológia 19,00 RON
1.500 HUF
  szerző: Manfred Beller – Joep Leerseen (szerk.). Válogatta, fordította és jegyzetekkel ellátta: Ajtony Zsuzsanna, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-86-8 (973-1970-86-X),2014
În coş!

19 Global optimization algorithms for bound constrained problems 65,00 RON
5.100 HUF
  szerző: László Pál, Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-74-5 (973-1970-74-6),2014
În coş!

20 Az egészség társadalmi értéke 55,00 RON
4.300 HUF
  szerző: Albert-Lőrincz Márton (szerk.), Scientia Kiadó, Kolozsvár,
ISBN: 978-973-1970-84-4 (973-1970-84-3),2014
Lipsa stoc

<< Înapoi Mai departe >>

Acta Universitatis Sapientiae

© Toate drepturile rezervate Editura Scientia